Beknopte inhoud van het boek “Gelukkiger ouder worden”

 

Ouder worden met een goede lichamelijke en geestelijke gezondheid wil iedereen. Maar om

ondanks beperkingen toch gelukkig te zijn is een uitdaging. Het is genoegzaam bekend

dat de mens in belangrijke mate zelf de vitaliteit van het lichaam en geest kan beïnvloeden.

De schrijver, Wim van Kreij, is erin geslaagd

om een groot aantal praktische ideeën en

tips aan te dragen, die hierbij behulpzaam

kunnen zijn.                                                         

 

Door positief te blijven denken kunt U er zelf       

aan meewerken om op een prettige manier

ouder te worden. De samensteller van het boek  

'Gelukkiger ouder worden' heeft het welzijn van

van senioren in acht facetten verdeeld en gaat o.a.

in op gezondheidsaspecten, het omgaan met eenzaamheid, het stimuleren van de

geest, wonen, woonomgeving en veiligheid. Verder gaat hij in op ontspanning, geldbeheer,

schenkingen en voorzieningen voor de oude dag. Kortom, een praktisch handboek waarin

jongere en oudere senioren veel handreikingen krijgen om gelukkiger door het leven te gaan.