De schrijver

 

De schrijver Wim van Kreij is op 5 december 1937 in Berlicum (NB) geboren.

Hij volgde een HBO-opleiding sociaal-cultureel opbouwwerk aan de Sociale Academie

in Amsterdam en daarna de voortgezette opleiding voor Maatschappelijk opbouwwerk

in Nijmegen.

Van 1962 tot 1970 was hij werkzaam in het onderwijs en sociale voorlichting.

Vanaf 1970 tot 1983 was hij directeur van de regionale stichting voor Samenlevingsopbouw

in Noord-Limburg. In 1983 startte hij een eigen organisatie- en adviesbureau en was zeer

actief betrokken bij allerlei vormen van ouderenwerk, zowel in tehuizen als in

het “open” bejaarden-werk.

Na zijn pensionering was hij initiatiefnemer van het pilot-project “Vraaggericht werken”

in Sint-Oedenrode. Hij gaf regelmatig lezingen voor besturen en leden van ouderenbond

en over het nieuwe zorgstelsel,de Wmo (wet maatschappelijke ondersteuning) over

het thema “Onbezorgd ouder worden”.

Zijn vrouw Annie, die 25 jaar werkzaam was in het welzijnswerk

ouderen, heeft hem met haar kennis en ervaring terzijde gestaan bij

de realisatie van de boeken en het symposium.

 

In de afgelopen jaren verzorgde hij lezingen voor diverse

groepen  verspreid over het land over “ Gelukkiger ouder worden”

en Seniorenraden in relatie tot Wmo-raden.