Kleuters en ouderen maken elkaar gelukkiger

Een pilotproject tegen eenzaamheid.

 

Uit diverse ervaringen is gebleken dat de wisselwerking

tussen kleuters en ouderen heel positief werkt. Kleuters

zijn onbevangen en vinden het fijn om met ouderen

contact te maken en ouderen worden blij als kleuters met

hen praten en eenvoudige activiteiten ondernemen.

 

Op basis van dit uitgangspunt wordt in Sint-Oedenrode in

samenwerking met de basisscholen en ouderenorganisaties een bijzonder initiatief voorbereid.

Hiervoor worden 10 Ouderen en 10 kleuters (groep 1 en 2) uitgenodigd om

onder leiding van ervaren krachten samen leuke activiteiten te ontwikkelen, zoals tekenen, zingen, wandelen, sjoelen, praten en het bezoeken van plaatselijke projecten.

(Door Corona is de start van het project, die voorzien was in maart 2020, voorlopig uitgesteld.)

 

Na afloop van deze proef wil Meierode andere organisaties in Nederland stimuleren om dit initiatief over te nemen.

 

Dit project werd ontwikkeld naar aanleiding van een televisieprogramma van Omroep Max met de titel Kleuters tegen kwalen.