Privacybeleid

Persoonsgegevens, die Stichting Meierode verwerft via de contacten met relaties (vrijwilligers, vrijwilligersorganisaties, donateurs en anderen), worden op zorgvuldige wijze intern verwerkt. Zij worden uitsluitend intern gebruikt voor de uitvoering van het werk met het oog op het realiseren van haar doelstellingen. De persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden, tenzij betrokken relaties hiervan vooraf op de hoogte gesteld zijn.