Kleuters en ouderen maken elkaar gelukkiger

Een pilotproject tegen eenzaamheid, geïnitieerd en financieel ondersteund door Stichting Meierode.

De wisselwerking tussen kleuters en ouderen heeft een positief effect zowel op de ouderen als op de kleuters. Het onbevangene van kleuters nodigt uit tot contact en de wederzijdse aandacht. Op basis van dit uitgangspunt is in Sint-Oedenrode in samenwerking met de basisscholen en ouderenorganisaties een bijzonder initiatief voorbereid. Tien ouderen ontmoeten tien kleuters uit groep 1 en 2. Onder leiding van ervaren krachten (vrijwilligers) ondernemen ze met elkaar aansprekende activiteiten waarbij jong en oud elkaar inspireert en motiveert. Bijvoorbeeld samen tekenen/boetseren, samen sjoelen/wandelen.

Meierode wil andere organisaties in diverse plaatsen stimuleren om dit initiatief, al dan niet met financiële steun van Meierode, over te nemen.

 

"Het project “Kleuters en Ouderen” van Stichting Meierode is een hartverwarmend idee. Het brengt kleuters en ouderen op een speelse en natuurlijke manier samen. Het onderlinge contact en de gezamenlijke activiteiten kunnen het leven van zowel kleuters als ouderen verrijken en een zonnestraaltje schenken aan het dagelijks leven."

 

 

 

 

 

Cheque €1500