Jan van der Kruis Voorzitter
Wim van Kreij Secretaris
Rien van Tilburg Penningmeester

Jan van der Kruis

Voorzitter

 

“Het goede doel in het hart van de samenleving.”

 

Wim van Kreij

Secretaris

 

Ouderen en jongeren ondersteunen elkaar.

 

Rien van Tilburg

Penningmeester

 

Ouderen en jongeren helpen elkaar in het dagelijks leven.

 

Corry Kocken
Jeanne Hendriks

Corry Kocken

 

Ontmoeting: de weg naar geluk en welzijn

 

Jeanne Hendriks

 

“…samen, jong en oud, elke dag een glimlach…”

 

De leden van het bestuur van Stichting Meierode werken allen op vrijwillige basis. Zij ontvangen alleen een onkostenvergoeding, waardoor alle donaties en giften geheel ten goede komen aan de projecten die Stichting Meierode ondersteunt.

Het bestuur van Meierode toetst de ondersteuningsaanvragen aan de doelstellingen en voorwaarden van de stichting. Daarnaast legt het bestuur relaties met initiatiefnemers van projecten en onderhoudt het contacten met donateurs.