Stichting Meierode

Welkom bij Stichting Meierode voor welzijn en geluk. De stichting die eraan wil bijdragen ouderen en kwetsbare jongeren een steun in de rug te bieden. Dat doen we door initiatieven van vrijwilligers te stimuleren en financieel te ondersteunen.

De geschiedenis van Stichting Meierode gaat terug naar 2007. Het is een goede doelenfonds met de ANBI-status dat zich ten doel stelt financieel bij te dragen aan het welzijn en geluk van ouderen en kwetsbare jongeren. Het beleid is neergelegd in het beleidsplan. De middelen van Meierode zijn afkomstig van donaties. In het jaaroverzicht legt het bestuur financiële verantwoording af.

De visie

Mee mogen doen in de samenleving, erbij horen en van betekenis zijn, dat zijn in de visie van Meierode belangrijke pijlers voor welzijn en geluk. Meierode biedt financiële ondersteuning aan projecten van vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties die vanuit dat perspectief bijdragen aan het welbevinden van ouderen en kwetsbare jongeren. Daarnaast adviseert Meierode eventueel bij de opzet van projecten die passen binnen deze doelstellingen.

 

Doelstellingen

Meierode stelt zich ten doel het welzijn en geluk van met name ouderen en kwetsbare jongeren te bevorderen. Dit doet ze door het stimuleren en financieel ondersteunen van initiatieven van of voor vrijwilligers in Nederland. Ook initiatieven die gericht zijn op de doelgroep in Oost-Europa en derdewereldlanden kunnen voor ondersteuning in aanmerking komen.

 

Voor wie?

Meierode ondersteunt initiatieven van vrijwilligers die met name gericht zijn op ouderen en kwetsbare jongeren. Meierode honoreert uitsluitend aanvragen voor projecten die door vrijwilligers worden opgezet of die na een aanzet vanuit professionele organisaties door vrijwilligers kunnen worden uitgevoerd of overgenomen.

Bekijk en beluister ook op TV Meierij: 231030 Buurten – YouTube

 

 

 

 

 

Oma kleindochter kijken op telefoon