Welkom

 

Beste Bezoeker,

 

Van harte welkom op de website van de Stichting Meierode.  Graag willen wij U informeren over wie we zijn en wat we doen en tot nu toe gedaan hebben. Met extra aandacht voor de meest recente en nog lopende projecten.

 

De stichting Meierode is opgericht in 2007 en heeft tot doel het bevorderen van het welzijn van ouderen door:

- informatievoorziening gericht op het welzijn van ouderen

- het initiëren en/of ondersteunen van projecten, zowel materieel

  als immaterieel.

 

Sinds de oprichting zijn onder andere 2 boeken uitgegeven en 2 symposia georganiseerd en diverse lezingen over onderwerpen van de boeken verzorgd door het hele land.

 

Voor meer informatie zie beleidsplan, jaarverslag en financieel overzicht

 

Het bestuur :

Voorzitter:           L.P.M. Heijen

Secretaris:           W.H.M. van Kreij

Penningmeester:  F.J.H. Jongbloets