Geschiedenis van Meierode

 

In 2007 pakten Annie en Wim van Kreij het plan op om een boek te schrijven met adviezen en tips voor de ouder wordende mens. Hun grote betrokkenheid bij de samenleving en in het bijzonder bij het welzijn van ouderen bracht hen tot dit plan. Om dit te realiseren werd op 20 augustus 2007 de Stichting Meierode opgericht.

In januari 2008 verscheen in een oplage van 5000 exemplaren het boek “Gelukkiger ouder worden”. Later werd ook nog het boek “ Seniorenraad, wens of noodzaak? Handleiding voor seniorenraden” uitgegeven. Beide publicaties vormden de aanleiding om 2 symposia te organiseren en door heel Nederland lezingen te verzorgen over beide thema’s.

 

In 2019 werd het initiatief genomen om een speciaal pilotproject t.b.v. ouderen te starten in Sint-Oedenrode onder de naam “Kleuters en ouderen maken elkaar gelukkiger”. Met medewerking van de basisscholen en vrijwilligers met ervaring in het onderwijs werkte de stichting het project volledig uit. Helaas moest het door Corona tot nader order uitgesteld worden.

In 2020 nam het bestuur van Meierode het besluit om de stichting van een actieve, initiërende instelling om te vormen naar een goede doelenfonds dat gericht is op het welzijn en geluk van ouderen en kwetsbare jongeren.

 

 

 

 

 

Wim en Annie van Kreij