Doneren

 

Wilt u helpen om de idealen van Stichting Meierode te verwezenlijken? Uw bijdrage is van harte welkom! Overweegt u ons als goed doel op te nemen in uw nalatenschap of een periodieke schenking te doen, neem dan contact met ons op om een en ander te bespreken.

U kunt uw gift overmaken op bankrekening: NL13RABO0138164681 t.n.v. Stichting Meierode.

 

ANBI-status

 

Stichting Meierode wordt door de belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent onder andere dat Meierode over erfenissen en schenkingen, die zij gebruikt voor het algemeen belang, geen erfbelasting of schenkbelasting betaalt. Schenkingen in de vorm van een eenmalige of periodieke gift zijn voor de donateur aftrekbaar van de inkomsten- of vennootschapbelasting.